p1830-Electronic Nostalgia, 2018

35 ⅞ x 47 ⅝ inches, 91 x 121.5 cm, oil on linen